Γαμάτοι τύποι γράφουν
για τα πράγματα που τους ερεθίζουν.
Άρθρα tagged "Jake Gyllenhaal"
Blogoscars 2015 - Ανδρικός ρόλος

Blogoscars 2015 – Ανδρικός ρόλος

10. Mark Strong, The Imitation Game
Blogoscars 2014 – Ανδρική Ερμηνεία

Blogoscars 2014 – Ανδρική Ερμηνεία

αι περνάμε στην νέα φέτος κατηγορία, ανδρικής ερμηνείας. Α', Β' ρόλοι, όλα μαζί. Έχει ένα ενδιαφέρον η κοινή αξιολόγηση, καθώς κάποιες ερμηνείες Β' ρόλων αξίζει να ξεχωρίσουν και είναι καλύτερες από Α' ρόλους. Παρ' όλ' αυτά και σε αυτή την κατηγορία φέτος βρίσκω μια κάποια φτώχεια. Πάμε για την 10άδα: